Meclisler

Beşiktaş Kent Konseyi

Mahalle Meclisi

Komşu hukuku ve hemşehrilik bilinci ile tüm mahallelerin sözünü söyleyebileceği, ortak sorunlara müzakere ederek ortak akıl ile çözümler önereceği, doğrudan demokrasinin hayata geçtiği bir oluşumdur. Nihai hedefimiz ilçemizin 23 mahallesinde de bu meclislerin kurulmasıdır. “Gelin hep birlikte daha güzel bir Beşiktaş için bir araya gelelim.”

Çocuk Meclisi

Çocuk Meclisi; çocuk haklarının eksiksiz uygulanabilmesi ve çocukların bilinçlenmesini, kendi yaşam alanları hakkında kendi sözlerini söyleyebilmesini kolaylaştıracak etkinlikler ve farkındalık projeleri geliştirir.

Kadın Meclisi

Kadınların ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yaşama katılmasını arttırmayı ve kadın haklarının toplumsal yaşamdaki öneminin farkındalığını yaygınlaştırmayı ve yerleşmesini amaçlayan Kadın Meclisi ; toplantılar ve etkinlikler düzenleyerek faaliyetlerini sürdürür.

 

Mahalle Meclisi

 

Çocuk Meclisi

 

Kadın Meclisi

 

Engelsiz Yaşam Meclisi

Dezavantajlı gruplar arasında yer alan engellilerin, yerelden ulusal ölçeğe kadar toplumsal hayatın her alanına katılımını sağlayacak bir ortamın yerleştirilmesi amacıyla faaliyetler gösteren, engelli haklarının tam anlamıyla hayata geçebildiği bir ortamı sağlamayı amaçlayan farkındalık çalışmaları ve etkinlikler düzenler.

Gençlik Meclisi

Demografik açıdan genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlik dinamizmi ve yenilikçi yapısı geleceğin şekillenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel hatta sözünü söylemesini, katkıda bulunmasını sağlayacak katılımcı bir ortam sağlamayı amaç edinir.

Engelsiz Yaşam Meclisi

Gençlik Meclisi