Başka Beşiktaş Yok! Rant Projesine Geçit Yok!

Beşiktaş Kent Konseyi

Başka Beşiktaş Yok! Rant Projesine Geçit Yok!

“Başka Beşiktaş Yok! Rant Projesine Geçit Yok!”diyerek Beşiktaş Kent Konseyi olarak; Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu arazisinde bir süredir hukuksuz şekilde devam eden inşaat projesi ile ilgili 28 Ağustos 2022 Cumartesi günü Etiler Polis Okulu inşaat alanı önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

Gün geçmiyor ki; yasadışı uygulamalarla kamu arazilerine yönelik bir talan ve oldubitti haberiyle karşılaşmayalım! 2012 yılında kamuya ait Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu arazisinin elden ele devri ve satışı ile başlayan süreç; yapılması planlanan gökdelen inşaatının öncelikli olarak şehrin kimliğine ve dokusuna zarar vermesi, ayrıca bu yoğunlukta bir projeyi Etiler’in altyapısının hiçbir şekilde kaldıramayacağı sebebi ile Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odasının 2013’de başlattığı hukuk mücadelesi ile kamuoyunda görünür hale gelmişti. Beşiktaşlı duyarlı yurttaşlarla Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının güçbirliğiyle verilen mücadele neticesinde; Beşiktaş’taki bu değerli kamu varlığını korumayı başarmış, yargı da ‘Bakanlık Oluru’ ile imara açılması kararını iptal etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin plan iptal kararı; Aralık 2021‘de Danıştay 6. Dairesi’nin kararıyla onanarak kesinleşmişti. Sonuç itibarıyla; bu arazide kesinleşmiş yargı kararıyla iptal edilmiş, hukuken geçerli hiçbir inşaat ruhsatı yoktu. 
Yaklaşık iki ay öncesinde, bu arsada garip faaliyetler cereyan etmeye başlayıp, beton dökülüp, temellerin filizleri görünmeye başladığında; Beşiktaş Kent Konseyi ve başta Akat Mahallesi sakinleri olmak üzere Beşiktaşlı komşularımızla birlikte ilgili yerleri uyarmak için harekete geçtik. Bu faaliyetin sebebi sorulduğunda yetkililer; açılan çukurun betonla kapatılmasının gerekçesinin bir kayma riskini engellemek olduğunu belirttiler. Hemen her gün inşaatın fotoğraflarına çekip, durumu yerinde tespit ederek yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi yetkililerini bildirmeyi ihmal etmedik. Yaklaşık iki ay boyunca süren görüşmelerimiz sonucunda; bu hafta çarşamba günü İBB yetkisini kullanarak, Beşiktaş Belediyesi’ne bu yasadışı inşaatı mühürlemesi talimatını verdi. Hemen belirtelim, ‘şimdilik’ inşaat faaliyeti ve bu yasadışı girişim son buldu. Eğer ki Beşiktaş Kent Konseyi, başta Mimarlar Odası olmak üzere ilgili tüm sivil toplum kuruluşları bu konuda mücadeleye girişmiş olmasa, o inşaat sürecek ve Beşiktaş’ta yeni bir kent talanı oldubittisiyle karşı karşıya kalacaktık.

Deneyimlerimiz ve edindiğimiz izlenimler çerçevesinde, biliyoruz ki, bu değerli araziyi ranta çevirmek için asla durmayacaklar. Büyük olasılıkla çok kısa bir süre sonra, bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girecek. Daha önce Bomonti Bira Fabrikası Ek Binaları örneğinde gördüğümüz gibi; bakanlık belediyeleri by-pass ederek bu korkunç rant projesinin tekrar yolunu açabilir. Yeni bir imar planı yaparak, bir öncekine göre daha düşük bir emsalle araziyi imara açabilir. Mesela 526 birimlik üç gökdelen yerine 263 birimlik üç gökdelen projesiyle karşımıza gelebilir. İşte bu sebeple, biz hem odalar ve diğer sivil toplum örgütleri, hem de Beşiktaşlı duyarlı komşularımızla birlikte, hukuksal mücadelemizi sürdürürken sahada da araziyi sürekli denetlemeye devam edeceğiz.

Beşiktaş; İstanbul’un en fazla tarihi ve doğal değerlerine sahip ilçelerinden biri… Ve yıllardır yağmalanıyor! Ne Taşlık’ın Swissotel’e, ne Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Bahçeşehir Üniversitesi’ne verilmesini, ne Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin arazisinin bir bölümüne Conrad Hotel’in yapılmasını, ne Tütün Deposu’nun Shangri-La Hotel’e yok pahasına verilmesini, ne Hamidiye Su Deposu’nun arazisinin Renaissance Hotel’e, ne Karayolları arazisinin Zorlu Holding’e armağan edilmesini, ne de Dikimevi’nin TOKİ’ye devredilmesini unutmadık! 

Özellikle 1980’lerden bu yana kent yağmasına uğramasına karşın yine de Beşiktaş’ta çok önemli zenginliklerimiz var. Ve bugünden sonra tek bir değerimizi ranta kurban vermemeye kararlıyız. Kentimizin göbeğinde yeni bir talana asla izin vermeyeceğiz. Bu talan girişimi her kim tarafından destekleniyor olursa olsun tavrımız nettir. Beşiktaşımızın tarihi ve doğal dokusunu korumak için yasal ve meşru tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı bildiriyor, tüm Beşiktaşlılar’dan bu mücadeleye destek olmaları çağrımızı yineliyoruz. 

Unutmadan, bir çağrımız da tüm merkezi otoritelere, yerel yönetimlere ve diğer kamu kurumlarına: Sizlerin de Beşiktaş’ın talana uğramasına karşı en az bizim kadar duyarlı olmanızı bekliyoruz. Hemen hatırlatalım, ‘Başka Beşiktaş Yok!’

Beşiktaş hepimizin ve yurttaşlar olarak kent hakkımızı sonuna kadar savunacağız!