İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beşiktaş Kent Konseyi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak Beşiktaş Kent Konseyi gönüllülerinin/vatandaşların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

https://besiktaskentkonseyi.com/  adresli websitemizden elektronik olarak veya Beşiktaş Kent Konseyi’ne kayıt formu doldurarak yazılı şekilde Beşiktaş Kent Konseyi’ne veri sahibinin kendi rızası ile iletilen kişisel veriler yalnızca Beşiktaş Kent Konseyi çalışanlarının ulaşabileceği şekilde ofisimizdeki dosyalarda fiziksel ortamda veya kendi sunucumuzda olacak şekilde elektronik ortamda saklanmaktadır. Bu şekilde muhafaza edilen kişisel veriler şifre ile erişilecek şekilde saklanmaktadır.

Kişisel veriler Beşiktaş Kent Konseyi hesaplarında kullanılmaları dışında hiçbir surette üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır ve kamuya açıklanmamaktadır. Beşiktaş Kent Konseyi tarafından muhafaza edilen kişisel veriler, Beşiktaş Kent Konseyi’ne başvuran, Beşiktaş Kent Konseyi ile iletişime geçen veya Beşiktaş Kent Konseyi’nin katıldığı etkinlik ve toplantılarda iletişim bilgilerini bırakan kişilerin ad – soyad / unvan, üye olunan Sivil Toplum Kuruluşu, telefon numarası, adresi, e-posta adresi verilerinden oluşmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler yalnızca Beşiktaş Kent Konseyi’nin eğitim ve etkinlik bilgilendirme ve iletişim çalışmaları için kullanılmaktadır. Veri sahipleri dilediği zaman gönderilen herhangi bir maile ve/veya telefon ile ulaşarak Beşiktaş Kent Konseyi iletişim listesinden çıkma imkanına sahiptir.

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Dilerseniz,http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.