Beşiktaş Kent Konseyi Seçimli Genel Kurul Duyurusu

Sayın Sivil Toplum Örgütü Başkanı,

Beşiktaş Kent Konseyi’nin seçimli genel kurul toplantısı aşağıda belirttiğimiz tarih, saat ve yerde yine aşağıda belirttiğimiz gündemle toplanacaktır.

Derneğiniz temsilcisinin toplantıya katılabilmesi, hazirun listesine eklenmesi için 05.11.2021 17:00’a kadar Beşiktaş Kent Konseyi Ofisi’ne kaşeli ve ıslak imzalı temsilci belgesinin ulaştırılması gerekmektedir.(Temsilci belgeleriniz ofisimizde imza karşılığı teslim alınacaktır)

Bilgilerinize sunarız.

Firdevs KOROĞLU

Beşiktaş Kent Konseyi Başkanı

Genel Kurul Toplantısı

Tarih: 13.11.2021

Saat: 10:30

Yer: Süleyman Seba Kültür Merkezi

Gündem

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan Seçimi
  4. 2019-2021 Faaliyet Raporu
  5. Taslak Yönergelerin Kabulü
  6. Başkan ve Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  7. Dilek ve Öneriler
  8. Kapanış