• VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ 

   
 

 

Beşiktaş Kent Konseyi, kentimiz Beşiktaş’ta halkın yaşam kalitesini arttırma, yaşamın ve refahın gelişmesi, sosyal ve kültürel çalışmaların halkımıza ulaşması, kentin doğal varlıklarının korunması amacıyla faaliyet yürüten gönüllülerden oluşmuş bir kurumdur.

Beşiktaş Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda kent içinde sürdürülebilirlik, yaşanabilirlilik, hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak işleyişi geliştirmeyi esas alan bir oluşumdur. Beşiktaş Kent Konseyi, halk ile Belediye arasında koordinasyonu sağlayarak, yerel demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Beşiktaş Kent Konseyi olarak, Cumhuriyet değerlerimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına, çağdaşlaşmaya ve demokratik yaşam biçimini geliştirmeye büyük önem veren bir anlayışa sahibiz.  

 
 
     MAXI WEB TASARIM ®