• AV. MURAT HAZİNEDAR 

   
 

Değerli Beşiktaşlılar,

Kent Konseyleri, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, saydamlık, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla kurulan platformlardır.

Merkezi ve yerel yönetimlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği kent konseyi platformunu özgürlükçü sosyal demokrasi inancı içinde bir siyaset insanı ve Türkiye’nin kalbi Beşiktaş kentinin belediye başkanı olarak çok önemsiyorum…

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görev süremizin ilk yılında Türkiye’nin kalbi Beşiktaş’ın tarihi ve kültürel yapısını zenginleştirecek ve yükseltecek yepyeni projeler ürettik ve üretmeye de devam edeceğiz. Kent konseyimiz de üreteceğimiz yeni projelerimizde bizlere görüşleriyle, fikirleriyle katkı sağlayacak platformlardır…

Kent konseyinde oluşan fikirlerin ve alınan kararların belediyemizde uygulamaya konması, ortak akıl ve düşünce birliği oluşturulması bağlamında bu portalın hayata geçirilmesinin çok önemli bir eksiği giderdiği kanaatindeyim.

Özellikle kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak anlamında Kent Konseyi Portalımızın çok önemli bir işlevi yerine getireceğini düşünüyorum…

Bu bağlamda siz Beşiktaşlıların portalımız aracılığıyla kentimizle ilgili yeni oluşumlar, yeni fikirler hakkında çok daha hızlı bir şekilde bilgi sahibi olarak ortak aklın oluşturulması için katkıda bulunacağını ve bu sayede kentimizi çok daha demokratik bir şekilde yöneteceğimize inanıyorum…

Sevgi ve emekle…

Av. Murat Hazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı 

 

 
 
     MAXI WEB TASARIM ®